Data:
Data Hixhri:
Dita:
Shënime:
Imsaku:
Lindja e diellit:
Dreka:
Ikindia:
Akshami:
Jacia:
Gjat. e ditës:
... Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuar. [4:103]
Takvimi 2019 [PDF]
Takvimi është një doracak i cili shërben si mjet i nevojshëm orientues për tregimin  e kohës, përkatësisht të datave, ditëve, muajve, vitit, festave fetare, kohëve të namazit etj. për vitin 2019. Shkarko »
Takvimi për windows
"Takvimi 2013" është një aplika- cion që shërben për tregimin e kohës së  namazit për  territorin e Kosovës, përkatësisht datën sipas kalendarit hixhri, shënimeve fetare dhe astronomike për vitin 2013. Shkarko »
Meka LIVE!